• 1.jpg
  • 6.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

O nas

 KOLORYSTYKA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJI NA OSIEDLU DZIEKANA


 

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi zachęca osoby,

   które spełniają kryteria statutowe, do przystępowania w poczet członków Spółdzielni.

   Opłata jednorazowa z tytułu członkostwa wynosi 350,00 zł

   (tj. 10% wpisowe i 10% udział minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Z chwilą wzrostu od 01.01.2016 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrośnie opłata członkowska.

 

Język niemiecki- germanistka udziela korepetycji i przygotowuje do egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania.
tel. 510-254-300