• 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 6.jpg

O nas

 

Harmonogram odczytów c.o.

 

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 01.01.2017 r jednorazowa opłata z tytułu członkostwa wynosi 400,00 zł (tj. po 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę tytułem udziału i wpisowego)

 

INFORMACJA

 

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi prosi osoby korzystające z placu parkingowego przy ul. Kombatantów 4 o parkowanie samochodów wyłącznie w miejscu zgodnym z wydanym karnetem.

 

Naruszenie powyższego skutkować będzie rozwiązaniem umowy.