• 6.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg

O nas

Informacja

dotycząca dostarczonych zmian w wysokości opłat za lokale mieszkalne

 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi informuje:

w miesiącu styczniu 2014 r. została dostarczona informacja o zmianie wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, gdyż zgodnie z art 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić, co najmniej na 3 miesiące wcześniej przed terminem ich wprowadzenia.

Zmiany te będą obowiązywać od 01.05.2014 r.

W miesiącu lutym 2014 r. została dostarczona informacja o rozliczeniu zużycia wody i odprowadzenia ścieków za okres czerwiec – grudzień 2013 r. oraz zmianę wysokości opłat  w zakresie norm zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

Zgodnie z Regulaminem eksploatacji indywidualnych liczników poboru wody, zasady rozliczania z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych § 4 pkt 2 zmiana norm następować będzie po rozliczeniu danego półrocza.

Zmiany te będą obowiązywać od 01.03.2014 r.

Nadmieniamy, że w miesiącu kwietniu 2014 r. zostaną dostarczone ponownie zmiany wysokości opłat obowiązujące od 01.05.2014 r. jednak z uwzględnieniem nowych opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości i norm zużycia wody.

Główny Księgowy
Elżbieta Tarnowska